Překlady

  • Angličtina
    Croatian Railway Passenger Company en.zeise.cc
  • Chorvatština (rodný jazyk)
    HŽ Putnički Prijevoz hr.zeise.cc