ZkratkaNázev
...
AbfhAb­fertig­ungs­hilfs­stelle (Němčina)
AbfAbfahrt /​ Abfahrtszeit, Abfahrtstafel (Němčina)
AbfAbfertigung (Němčina)
Abkürzungen in Bahnhofsnamen (Němčina)
AITAbnahmeinspektion für Triebfahrzeuge (Němčina)
AIWAbnahmeinspektion für Wagen (Němčina)
ACTSAbrollcontainer-Transportsystem (Němčina)
AdAbschlussdienst (Němčina)
APAbschnittsprüfung (im Bahnhof) (Němčina)
AbstAbstand (Němčina)
AbwAbweichung (Němčina)
AMAAchs­zahl­melde­an­lage (Němčina)
ATAactual time of arrival (Angličtina)
ATPAdvanced Train Protection (ZugBesy-Steuerungssystem bei DB-Baureihe 407) (Němčina)
APSAm-Platz-Service (1.​ Klasse) (Němčina)
AKAAn­kündig­ungs­an­lage (Němčina)
APSAn­lagen­preis­system (Němčina)
Änderung von Bahnhofsnamen (Němčina)
AnkAnkunft (Němčina)
AnschlAnschluss (Němčina)
AVIArbeitsvorbereitung Instandhaltung (Němčina)
AvsigAus­fahr­vor­sig­nal (Němčina)
ASAusfahrsignal (Němčina)
AusfAusfahrt (Němčina)
AuskAuskunft (Němčina)
aplaußer­plan­mäßig (Němčina)
aTaußergewöhnlicher Transport (Němčina)
AFIAuto­matische Fahr­zeug­identi­fikat­ion (Němčina)
ASAuto­matische Strom­abnehmer­senk­einrichtung (Němčina)
B-Rail Routenplaner (Nizozemština)
BzSBahnbetrieb zuständige Stelle (Němčina)
BZBe­triebs­zentrale (Němčina)
BTBBeförderungs- und Tarif­be­stimmungen (Němčina)
Berechnete Prognose (Němčina)
BKWBereichs­kennungs­wechsel (Němčina)
BSLBereit­stellungs­leit­ung (Němčina)
Berner Schlüssel (Němčina)
BzaBetrieb Zugförderung außergewöhnlich, Genehmigungsnummer für außergewöhnliche Transporte (Němčina)
BzafBetrieb Zugförderung außergewöhnlich Fahrzeuge (Němčina)
BetraBetriebs- und Bau­anweisung (Němčina)
LeiBITBetriebs­informations­system (Němčina)
Bz /​ BezBezirk (Němčina)
BFplBildfahrplan (Zeit-Weg-Diagramm) (Němčina)
grafikon dopravy
BRSBistro-Steward (Němčina)
BABordservice-Anweisung (Němčina)
BIBordservice-Information (Němčina)
BGSBremse gelöst-Schleife (Němčina)
BfplBuchfahrplan (Němčina)
BPNVBus­personen­nah­verkehr (Němčina)
BNVBusnotverkehr (Němčina)
CFL Routenplaner (Lucemburština)
CTCityTakt (Osnabrück) (Němčina)
ConnectConnect-Fahrplanauskunft, Connect-Fahrplanauskunft GmbH (Němčina)
DB Information (Němčina)
DB Navigator (Němčina)
DB Reiseauskunft (Němčina)
DIVADialoggesteuertes Verkehrsmanagement- und Auskunftssystem (Němčina)
DidokDienst­stellen­doku­mentat­ion (Němčina)
DV V2Dienstvorschrift V2 (Němčina)
DVDirektvergabe (Němčina)
DEFASDurchgängig Elektronische Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungs-System Bayern (Němčina)
DELFIDurchgängige elektronische Fahrplaninformation (Němčina)
DFIDynamische Fahrgastinformation (Němčina)
DSADynamischer Schriftanzeiger (Němčina)
DAISYDynamisches Auskunfts- und Informationssystem (BVG) (Němčina)
EHEinstiegshilfe (Němčina)
EBuLaElektro­nischer Buch­fahr­plan und Lang­sam­fahr­stellen, Elektronischer Buchfahrplan und Verzeichnis der vorübergehenden Langsamfahrstellen (Němčina)
EZBElektro­nischer Zug­bericht (Němčina)
EFAElektronische Fahrplanauskunft (Němčina)
EAErsatzangebot (Němčina)
ETEestimated time enroute /​ estimated time elapsed (Angličtina)
ETAestimated time of arrival (Angličtina)
EFZEuro­päisches Fahr­plan­zentrum (Němčina)
evropské centrum jízdních řádů
ETCSEuro­pean Train Control System (Angličtina)
EWPEuropäischer Wagenbeistellungsplan (Němčina)
ERTMSEuropean Rail Traffic Management System (Angličtina)
FDVFahr­dienst­vor­schriften (Němčina)
FIAFahr­gast­infor­mations­anlage (Němčina)
FIFahr­gast­informat­ion (Němčina)
FIDFahr­gast­informations­display (Němčina)
FISFahr­gast­informations­system (Němčina)
FGSFahr­geld­sicher­ung (Němčina)
FEFahr­plan­ein­schätz­ung (Němčina)
FPFahr­plan­perio­de (Němčina)
FV-NEFahrdienstvorschrift für nichtbundeseigene Eisenbahnen (Němčina)
FIMSFahrgastinformations- und Managementsystem (Němčina)
Fpl f ZmstFahrordnung im Bahnhof (Němčina)
Fpl f Zmst X GRiFahrordnung im Bahnhof mit Kreuzung der Züge der Gegenrichtung, Abweichend von der Fahrordnung im Bahnhof mit Kreuzung der Züge der Gegenrichtung (Abweichung Fpl f Zmst X GRi) (Němčina)
FplFahrplan (Němčina)
Fahrplan an Sonn- und Feiertagen (Němčina)
Fahrplan an Werktagen (Montag bis Samstag) (Němčina)
Fpl-BerBlFahrplan-Berichtigungsblatt (Němčina)
FpwFahrplan­wechsel (Němčina)
FploFahrplanordnung (Němčina)
Fplo BauFahrplanordnung Baubetriebsfahrplan (Němčina)
FrwFahrt­richt­ungs­wechsel (Němčina)
FTbFahrtagebuch (Němčina)
FzVFahrzeit­verlust (Němčina)
FREDFahrzeug­ressourcen-Einsatz­planung und Dispo­sition (Němčina)
FVFernverkehr (Němčina)
FNLFernverkehr Niederlassung (Němčina)
FRTFernverkehr Regionalbereich Transport (Němčina)
Ffirst class (Angličtina)
ffür (Němčina)
GRiGegenrichtung (Němčina)
GCC-CIV/​PRRgeneral conditions of carriage for rail passengers (Angličtina)
GWBGleis­wechsel­betrieb (Němčina)
GSDGrafische Sitzplatz Darstellung (Němčina)
GrGrenze /​ Grenztarifpunkt (Němčina)
hranice
GruSGruppen­Service­stelle (Němčina)
GLGuideline (Angličtina)
GVGüterverkehr (Němčina)
HAFASHaCon Fahrplan-Auskunfts-System (Němčina)
HIMHAFAS Information Manager (Angličtina)
HVZHaupt­ver­kehrs­zeit (Němčina)
2hinten (Ausrichtung des Führerstand) (Němčina)
Hhinten (Ausrichtung des Führerstand) (Němčina)
HGVHoch­ge­schwindig­keits­ver­kehr (Němčina)
HOTNAThop on the next available train (Angličtina)
IRPIhr Reiseplan (Němčina)
IRPIn­vestitions­rahmen­plan (Němčina)
INDUSIinduktive Zugsicherung (Němčina)
IMSInformations­management­system, Informationsmanagementsystem der SWM (Němčina)
INSAInformationssystem Nahverkehr Sachsen-Anhalt (Němčina)
INBPInfra­struktur­nutz­ungs­be­ding­ungen Personen­bahn­höfe (Němčina)
INVInfra­struktur­nutzungs­vertrag (Němčina)
ISRInfrastrukturregister (STREDA.​X) (Němčina)
ITFIntegraler Taktfahrplan (Němčina)
iSPRintegrierte Sitzplatzreservierung (Němčina)
IKSIntegriertes Kontrollsystem (Němčina)
IBNRInternationale Bahnhofsnummer (Němčina)
KSKlein­selbst­schalter (Němčina)
KC ITF NRWKompetenzcenter Integraler Taktfahrplan NRW – „Der NRW-Takt“ (Němčina)
KCOKompetenzcenter Oberfläche (BVG) (Němčina)
XKreuzung (Němčina)
KISKundeninformation im Störungsfall (Němčina)
KBKursbuch (Němčina)
KPKurspaar (Němčina)
LVULandes­verkehrs­unter­nehmen (Němčina)
LaLangsam­fahr­stelle (Němčina)
LwLaufweg (Němčina)
LpLeitpunkt (Němčina)
LZBLinien­zug­be­ein­fluss­ung (Němčina)
liste de réservation (Francouzština)
přehled rezervací
MZBManueller Zugbericht (Němčina)
MÜZMindest­über­gangs­zeit (Němčina)
MSMitte See (Němčina)
N-FNachtreise- und Ferienzüge, Nachtreise- und Urlaubszüge (Němčina)
Scout SHNAH.​SH Routenplaner (Němčina)
NVNahverkehr (Němčina)
NLCNational location code (Angličtina)
NBÜNot­brems­über­brück­ung (Němčina)
NRBNotdienst Reisendenbetreuung (Němčina)
NEANotein- und Ausstiegsfenster (Němčina)
SCOTTYÖBB Fahrplan (Němčina)
OLSOber­leitungs­schaden /​ Ober­leitungs­störung (Němčina)
ÖSPVÖffent­licher Straßen­personen­ver­kehr, Straßenpersonenverkehr (Němčina)
ÖPNVÖffentlicher Personen­nahverkehr (Němčina)
ÖVÖffentlicher Verkehr (Němčina)
OCoperating center (Angličtina)
ONOrdnungsnummer (Němčina)
ö.A.örtliche Aufsicht (Němčina)
PabaPartnerbahn (Němčina)
PIDSpassenger information display system (Angličtina)
PISpassenger information system (Angličtina)
Patenschaften von ICE-Triebfahrzeugen (Němčina)
PkmPersonen­kilometer (Němčina)
PREPersonen­ruf­empfänger (Němčina)
PVPersonen­verkehr (Němčina)
PUPersonenunfall (Němčina)
PK /​ PklProduktklasse (Němčina)
PZBpunktförmige Zugbeeinflussung (Němčina)
PZB90Punktförmige Zugbeeinflussung (Němčina)
RiMRail in Motion (Android-Plattform) (Němčina)
ROCrail operating centre (Angličtina)
RICSRailway Interchange Coding System (Angličtina)
RbRegelbetrieb (Němčina)
RVBRegionaler Verkehrsbetrieb (Němčina)
RVURegionales Verkehrsunternehmen (Němčina)
RNRegionalnetz (Němčina)
AMORegionalnetz Altmark-Ostharz (Němčina)
BYWRegionalnetz Bayerwald (Němčina)
BMKRegionalnetz Bergisch-Märkisches Land, Bergisch-Märkisches Land (Němčina)
BUMRegionalnetz Burgenland-Mittelelbe (Němčina)
ERMRegionalnetz Eifel-Rhein-Mosel (Němčina)
EWHRegionalnetz Elbe-Weser-Heide (Němčina)
FRARegionalnetz Franken (Němčina)
FDSRegionalnetz Freudenstädter Stern, Freudenstädter Stern (Němčina)
HWERegionalnetz Harz-Weser (Němčina)
KAWRegionalnetz Karwendel (Němčina)
MSNRegionalnetz Mittelsachsen (Němčina)
MOWRegionalnetz Münster-Ostwestfalen, Münster-Ostwestfalen (Němčina)
NOSRegionalnetz Nord-Ostsee (Němčina)
OPFRegionalnetz Oberpfalz (Němčina)
ODWRegionalnetz Odenwald (Němčina)
OLDRegionalnetz Oldenburg (Němčina)
OBBRegionalnetz Ostbrandenburg (Němčina)
OMPRegionalnetz Ostmecklenburg-Vorpommern (Němčina)
OTSRegionalnetz Ostsachsen (Němčina)
PFZRegionalnetz Pfalz (Němčina)
RHWRegionalnetz Rheinhessen-Weinstraße, Rheinhessen-Weinstraße (Němčina)
SABRegionalnetz Schwäbische Alb, Schwäbische Alb (Němčina)
SUMRegionalnetz Spessart-Untermain (Němčina)
SBDRegionalnetz Südbaden, Südbaden (Němčina)
SBYRegionalnetz Südbayern, Südbayern (Němčina)
SMSRegionalnetz Südmecklenburg-Schwerin, Südmecklenburg-Schwerin (Němčina)
TSTRegionalnetz Thüringer Becken-Südthüringen, Thüringer Becken-Südthüringen (Němčina)
VOSRegionalnetz Vogtland-Ostthüringen, Vogtland-Ostthüringen (Němčina)
WBBRegionalnetz Westbrandenburg (Němčina)
WEWRegionalnetz Westerwald (Němčina)
WETRegionalnetz Wetterau (Němčina)
RIXReisen­den­infor­mations­index (Němčina)
RISReisenden­Informations­System (Němčina)
Reiseplaner (Němčina)
RAReser­vierungs­anzeige (Němčina)
ResRobot (Švédština)
Ril 301Richtlinie 301 – Signalbuch (Němčina)
Ril 403Richtlinie 403 – Fahrplanmanagement DB Fernverkehr (Němčina)
Rozklad PKP (Polština)
SBB Online-Fahrplan (Němčina)
SEVSchienen­ersatz­verkehr (Němčina)
GSchienen­güter­ver­kehr (Němčina)
SNVSchienen­not­ver­kehr (Němčina)
NSchienen­per­sonen­nah­verkehr (Němčina)
FSchienen­personen­fern­ver­kehr (Němčina)
SPFVSchienen­personen­fern­ver­kehr (Němčina)
SPNVSchienen­personen­nah­verkehr (Němčina)
Schienen­verkehr (Němčina)
SNBSchienennetz-Be­nutz­ungs­beding­ungen (Němčina)
SPNV BBSchienenpersonennahverkehr in Brandenburg /​ Berlin (Němčina)
SPNV MVSchienenpersonennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern (Němčina)
SPNV NISchienenpersonennahverkehr in Niedersachsen /​ Bremen (Němčina)
SPNV NWSchienenpersonennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (Němčina)
SPNV RPSchienenpersonennahverkehr in Rheinland-Pfalz /​ Saarland (Němčina)
SPNV SHSchienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein /​ Hamburg (Němčina)
SSTFSeitenselektive Türsteuerung Fernverkehr (Němčina)
SRKSelbst­rett­ungs­konzept (Němčina)
SATSelbstabfertigung Triebfahrzeugführer (Němčina)
SAPService am Platz (2.​ Klasse) (Němčina)
SIZService im Zug (Němčina)
SISService-, Informations- und Sicherheitsleitstelle (Němčina)
SifaSicher­heits­fahr­schalt­ung (Němčina)
SZBSignalisierter Zugleitbetrieb (Němčina)
YStandard class (Angličtina)
SOPStandard Operating Procedure (Angličtina)
SPSStations­preis­system (Němčina)
STREDAStreckendaten/​-nummer (Němčina)
STREDA.XStreckendatenbank online (Němčina)
SIVEsystème d'information des voyageurs embarqué (Francouzština)
SIVsystème d'information voyageurs (Francouzština)
tgltäglich (Němčina)
TpTarifpunkt (Němčina)
TAVTechnikbasiertes Abfertigungsverfahren (Němčina)
Technische Anlagenwirtschaft (Němčina)
TSITechnische Spezifikationen für die Interoperabilität (Němčina)
TTtimetable (Angličtina)
TTPtimetable period (Angličtina)
TOCTrain operating company (Angličtina)
TPSTrain Planning System (Němčina)
TUTrans­port­unter­nehm­ung (Němčina)
TPTransportleitung Personennahverkehr (Němčina)
TfzfTrieb­fahr­zeug­fahrt (Němčina)
TB0Türblockierung ab 0 km/​h (Němčina)
Übersetzung von Bahnhofsnamen (Němčina)
Umlaufnummer (Němčina)
GUVUnfallverhütungsvorschrift (Němčina)
VBB Fahrinfo (Němčina)
FahrPlanerVBN Fahrplanauskunft (Němčina)
VDVVer­kehrs­durch­führ­ungs­vertrag (Němčina)
VBVerkehrsbetrieb (Němčina)
VLBVerkehrsleitung Berlin (Nordost) (Němčina)
VLDVerkehrsleitung Duisburg (West) (Němčina)
VLVerkehrsleitung (Fernverkehr), Verkehrsleitungen der Deutschen Bahn (Němčina)
VLFVerkehrsleitung Frankfurt (Mitte) (Němčina)
VLHVerkehrsleitung Hannover (Nord) (Němčina)
VLKVerkehrsleitung Karlsruhe (Südwest) (Němčina)
VLLVerkehrsleitung Leipzig (Südost) (Němčina)
VLMVerkehrsleitung München (Süd) (Němčina)
VSVerkehrsstation (Němčina)
VERAVerkehrsstatistisches Informations- und Analysesystem (Němčina)
VTVerkehrstag (Němčina)
Verstärker (Zusatzzug) (Němčina)
VzGVerzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten (Němčina)
WAGVO (EU) 1236/​2014: Freight wagons (Angličtina)
INFVO (EU) 1299/​2014: Infrastructure (Angličtina)
PRMVO (EU) 1300/​2014: Persons with reduced mobility (Angličtina)
ENEVO (EU) 1301/​2014: Energy (Angličtina)
LOC&PASVO (EU) 1302/​2014: Locomotives and passenger rolling stock (Angličtina)
SRTVO (EU) 1303/​2014: Safety in railway tunnels (Angličtina)
NOIVO (EU) 1304/​2014: Noise (Angličtina)
TAFVO (EU) 1305/​2014: Telematics applications for freight service (Angličtina)
VLVorleistung (Němčina)
1vorne (Ausrichtung des Führerstand) (Němčina)
Vvorne (Ausrichtung des Führerstand) (Němčina)
FahrPlanerVSN Fahrplanauskunft (Němčina)
WONWagen­ordnungs­nummer, Wagen­ordnungs­nummern­schema (Němčina)
Wagen­reihungs­plan (Němčina)
WTTworking timetable (Angličtina)
ZBSLZentrale Bereitstellungsleitung (Němčina)
ZVLZentrale Verkehrsleitung (Němčina)
ZAZielanzeiger (Němčina)
Zug entfällt (Němčina)
Aufs(Zug-)Aufsicht (Němčina)
ZuB /​ ZUBZug­be­ein­fluss­ung (Němčina)
ZBZugbericht (Němčina)
ZBAZug­bild­ungs­an­lage (Němčina)
ZpZug­bild­ungs­plan (Němčina)
ZkmZug­kilo­meter (Němčina)
ZZAZug­ziel­an­zeiger (Němčina)
ZATZugabfertigung durch den Triebfahrzeugführer (Němčina)
ZBSZugbeeinflussungssystem S-Bahn Berlin (Němčina)
ZpARZugbildungsplan A – „Reihungsplan für Züge des Schienenpersonenfernverkehrs“ (Němčina)
ZpAUZugbildungsplan A – „Umlaufplan für Züge des Schienenpersonenfernverkehrs“ (Němčina)
ZugkmZugkilometer (Němčina)
ZmstZugmeldestelle (Němčina)
Zugnamen (Němčina)
Zugnummer (Němčina)
81Zugtelefonnummer der Zugbetreuer (Němčina)
91Zugtelefonnummer vom Zugchef (Němčina)